Дейности

                                        Урок по математика във втори"В" клас  

            Тема: Намиране на обиколка на квадрат, правоъгълник, триъгълник

                                        Преподавател: Камелия Янчева

 

 

                             Комбиниран урок по английски език и математика във втори "Б" клас

                                                Тема: Геометрични фигури и часовник

                                                        Преподавател: Галина Томова

 

                                                Урок по математика в трети "А" клас

                               Тема: Геометрични фигури и намиране на техните обиколки

                                                    Преподавател: Веска Кръстева

 

                                        Урок по математика с интерактивна дъска в 6 "А" клас

                                                        Преподавател: Росица Стефанова

 

                                                    Урок по химия в 7 "А" клас

                                                Преподавател: Ивелина Славова

Envision

ЕНВИЖЪН

Образователен софтуер - иновативна обучителна платформа, предлагаща революционен начин

за учене с незабавна обратна връзка за ученици и учители. Съвременната образователна система работи 

само на един компютър, един екран и проектор и компютърна мишка за всеки ученик.

JUMPIDO

ДЖЪМПИДО

Jumpido on TV with Kinect

Средство за обучение, за което е необходимо: мултимедиен проектор, компютър и устройство за засичане - Кинект за Windows.

Използвайки устройството за засичане на движения - Кинект, учениците трябва да използват телата си, за да решат задачите. Те изпълняват

различни физически упражнения: клякане, подскачане, вдигане на  ръка, разперване на  ръце и решавайки задачи много се забавляват.

 Има за тях безброй увлекателни приключения! 

 

Обучение на партньорите от проекта с "ENVISION" and " JUMPIDO"