ТУРЦИЯ, Силифке

 

 
 

СЕРТИФИКАТ 

за участие в работната визита

 

Oт 30.09 до 05.10.2013 год. в Турция се проведе първата  работна визита 
по проект „
 ICTEAM  / ICT - based Educational Application for Mathematics/ ”. 

Партньори по проекта са училища от Турция, Румъния, Хърватска, Италия, България 
В екипа на ОУ „Любен Каравелов” участваха:   Росица Стефанова, Светла Генова, Петя Гаврилова, Веска Кръстева, Камелия Янчева,Йорданка Тодорова  
Целта на срещата в Силифке бе:

·         Запознанство между  членовете на партньорските екипи на проекта и стартиране на сътрудничеството между тях.
·         Споделяне на дейностите от проектната програма с цел постигане на общите цели на проекта.


Основни теми от дейността:

·      Запознаване с турската образователна среда и система
·     Работна среща – представяне на възможностите за сътрудничество  за обмен и споделяне на продуктите по дейностите на проекта, работни сесии
·     Работна среща – обсъждане на предстоящите визити,   кореспонденция между учениците, дейности и задачи от работната програма, обсъждане на доброволческите дейности.

  • Запознаване с културните и исторически забележителности на Турция – Силифке,  други близки селища в района на Силифке

Програма на работната визита: