Визита в Турция - Silifke Cumhuriyet Primary School Turkey

30.09.2013 15:26

Екип от колеги: Роси Стефанова, Веска Кръстева, Камелия Янчева,Йорданка Тодорова, Петя Гаврилова и Светла Генова от нашето училище е на партньорска визита в Република Турция, град Силифке за периода 30.09.2013г. - 05.10.2013г.