Визита в Република Хърватска - Миклеуш - Osnovna skola Mikleus - Croatia

06.10.2014 00:00

От 27.09.2014г. до 01.10.2014г. се състоя 4-та визита в Република Хърватска.

Екипът посетил партньорското основно училище в Миклеуш бе в следния състав:

Ив. Бинев - координатор на проекта и помощник директор, Г. Томова - главен учител,

 Ив. Петкова - старши учител, В.Кръстева - старши учител и К. Янчева - старши учител.