Шеста визита в гр. Ботошани ,Румъния

13.04.2015 16:22

От 17.04.2015г. до 22.04.2015г. в гр. Ботошани, Румъния / Botosani , Romania се състоя шестата визита 

по проект ИКТ в обучението по математика.