Последна заключителна визита по проекта в гр.Варна, България

11.05.2015 09:22

От 27.05. 2015г. до 31.05.2015г. ще се проведе заключителната среща на партньорите по пороекта. 

Домакини са ЧЦДГ "Златни песъчинки" гр, Варна, България