Нов проект Коменски “ICTEAM-ICT-based Educational Application for Mathematics”

17.09.2013 15:17

ОУ"Л.Каравелов" стартира нов двугодишен международен проект по програма Коменски на тема: ИКТ средства в обучението по математика.

ICTEAM-ICT-based Educational Application for Mathematics