Домакинска визита в ОУ"Л. Каравелов" гр. Бургас, България / "Lyuben Karavelov" Primary school, Burgas, Bulgaria

30.05.2014 01:14

На предстоящата трета среща между партньорите по проекта  от 02.06.2014 до 07.06.2014г. нашето училище е домакин.  Едноседмичната програма е насочена към запознаване на гостите с традициите и постиженията на училището, с културните и историческите забележителности на Бургас и Несебър.