Международен проект за междуучилищни партньорства

по европейска програма "Учене през целия живот",

секторна програма "Коменски", 2013-2015 година

ICTEAM / ICT-based Educational Application for Mathematics

                                                                                                         

ИКТ Средства в обучението по математика

 

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

 

Партньорски училищни екипи 

от шест европейски държави

      България                       Германия                          Италия                                                                                 

       

        Румъния                        Турция                        Хърватия

       

                                                                             

ЦЕЛИ

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на образователния процес по математика и управлението му в институциите, които участват в проекта.

Общи цели:

  1. Да улесни достъпа на учители и ученици до информация за функционирането на други образователни системи.
  2. Да даде възможност за контакт с други европейски култури.Да развива културното разнообразие и многоезичие.
  3. Да подобри качеството на математическото образование в училищата, използвайки активни методи за учене и нови технологии за информация и комуникация и по-добра организация на учебния процес.
  4. Да покаже, че ИКТ средствата са по-ефективни от класическите за преподаване на математиката в клас.

Проектът за електронно ICTEAM  насърчава и подкрепя използването на ИКТ в преподаването и изучаването на математиката, с цел да учат определен софтуер, електронни dispositifs  или новите медии приложение в образованието,   да създават нововъведения и стратегии и методи за подобряване на математическото образование с помощта на ИКТ. В същото време, проектът за електронна ICTEAM д -  Twinning е основната работа онлайн инструмент за Comenius многостранно партньорство "ИКТ - базирани образователни приложения за математика"

 

News

Последна заключителна визита по проекта в гр.Варна, България

11.05.2015 09:22
От 27.05. 2015г. до 31.05.2015г. ще се проведе заключителната среща на партньорите по...

Шеста визита в гр. Ботошани ,Румъния

13.04.2015 16:22
От 17.04.2015г. до 22.04.2015г. в гр. Ботошани, Румъния / Botosani , Romania се състоя шестата...

Визита в Италия - гр.Сава

09.11.2014 02:33
Предстояща 5 -та визита в Италия от 24.11.2014г. до 28.11.2014г.
1 | 2 | 3 >>